مرمت بوتیک هتل شهسواران

این بنای قاجاری به‌دلیل مرمت غیراصولی در معرض تخریب قرار گرفته بود که از اسفند ۱۳۹۸، مالک جدید آن با حفظ کالبد اصلی بنا و رعایت اصول و موازین مرمت و با بهره‌گیری از بهترین استادکاران و نگارگران، ضمن کاربردی‌کردن آن، روح تازه‌ای در کالبد این عمارت دمید و بوتیک هتل شهسواران را تأسیس نمود.

امید است این عمارت ارزشمند که از ۱۵۰ سال پیش تاکنون دچار ناملایمتی‌های بسیار قرار گرفته و اکنون احیا شده است، میراثی باشد برای آیندگان و نسل‌های بعدی و افتخار ایران عزیزمان.

گالری مرمت
بعد مرمت
گالری مرمت
قبل مرمت
گالری مرمت
قبل مرمت
گالری مرمت
بعد مرمت
بعد مرمت
قبل مرمت
بعد مرمت
قبل مرمت