شبکه های مجازی

مرمت بوتیک هتل شهسواران

این بنای قاجاری به‌دلیل مرمت غیراصولی در معرض تخریب قرار گرفته بود که از اسفند ۱۳۹۸، مالک جدید آن با حفظ کالبد اصلی بنا و رعایت اصول و موازین مرمت و با بهره‌گیری از بهترین استادکاران و نگارگران، ضمن کاربردی‌کردن آن، روح تازه‌ای در کالبد این عمارت دمید و بوتیک هتل شهسواران را تأسیس نمود.

امید است این عمارت ارزشمند که از ۱۵۰ سال پیش تاکنون دچار ناملایمتی‌های بسیار قرار گرفته و اکنون احیا شده است، میراثی باشد برای آیندگان و نسل‌های بعدی و افتخار ایران عزیزمان.

گالری مرمت
بعد مرمت
گالری مرمت
قبل مرمت
گالری مرمت
قبل مرمت
گالری مرمت
بعد مرمت
بعد مرمت
قبل مرمت
بعد مرمت
قبل مرمت