قوانین و امکانات هتل

قوانین و مقررات هتل بوتیک شهسواران

تخلیه اتاق‌ها : ساعت تخلیه اتاق‌ها ۱۲ ظهر و زمان تحویل اتاق‌ها، ساعت ۱۴ است. در صورت تمایل به تمدید اقامت خود با واحد پذیرش هماهنگ فرمایید.

صبحانه : ساعت سرو صبحانه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح است.

کافی‌شاپ و رستوران : کافی‌شاپ هتل هر روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب دایر است. در صورت تمایل به استفاده از رستوران با پذیرش هماهنگ فرمایید. (منو داخل اتاق قرار گرفته است.)

نظافت : در صورت تمایل به نظافت اتاق، تا قبل از ساعت ۱۲ با واحد پذیرش هماهنگ کنید یا از کارت درخواست نظافت روی درب اتاق استفاده نمایید.

مینیبار : آب و نوشیدنی‌های گرم، به‌صورت رایگان و روزانه شارژ می‌شود؛ ولی اقلام موجود در یخچال شامل هزینه است. در صورت تمایل به شارژ مجدد با پذیرش هماهنگ فرمایید. (منوی مینی‌بار داخل اتاق قرار گرفته است.)

سرو غذا و استعمال هر گونه مشروبات الکلی و دخانیات شامل سیگار، قلیان و… ممنوع است و عدم رعایت قوانین، شامل جریمه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌شود.

احتراماً در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق، مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه است.

لیست تجهیزات و امکانات اتاق ها
( List of room equipment and facilities )

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست  تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکبست

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN3پرده قلمکار اختصاصی

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست  تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکبست

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN2پرده قلمکار اختصاصی

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

زاکسیر محبت شد طلا خاک وجود من    سمند در حریم شعله زرین بال می گردد

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN3پرده قلمکار اختصاصی
Sconce4لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

زاکسیر محبت شد طلا خاک وجود من  سمند در حریم شعله زرین بال می گردد

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN3پرده قلمکار اختصاصی
Sconce4لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

کندرین گرد شهسوارانند علم او راخزانه دارانند

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET22فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE3پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN11پرده قلمکار اختصاصی
LUSTR\CHANDELIER1لوستر آویز 
Sconce5لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار  که در برابر چشمی و غایب نظری

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET2فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN3پرده قلمکار اختصاصی
Sconce4لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار  که در برابر چشمی و غایب نظری

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET2فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN3پرده قلمکار اختصاصی
Sconce4لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

برون آمد مهین شهسواران    پیاده در رکابش تاجداران

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG3ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
CHAIR3صندلی
TABLE1میز
POOL TOWEL3حوله استخری
SMALL TOWEL3حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS3حوله پا
PILLOW3بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER2رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION4کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET22فرش دست باف
POWER INTERFACE2رابط برق
SLIPPER4دمپایی 
BEDSIDE TABLE3پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE2آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER2جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
 9رو طاقچه ای قلمکار
LUSTR\CHANDELIER1لوستر 
Sconce12لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

ای به دیار عاشقی شهسوار موش سرکش شده ی بی قرار
بهر دل خسته و خونین من   عشوه نکن این همه ، می را بیار

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG2ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
POOL TOWEL2حوله استخری
SMALL TOWEL2حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS2حوله پا
PILLOW2بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER1رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION3کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE2آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
MATTRESS2تشک زیر انداز 
REMOTE OF CURTAIN1کنترل پرده
QAJARIAN LARGE EARTHENWARE JAR1خمره قاجاری
CURTAIN پرده
Sconce11لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم   بدان امید که آن شهسوار باز آید

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG3ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
DRESSING TABLE1میز آرایش
POOL TOWEL3حوله استخری
SMALL TOWEL3حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS3حوله پا
PILLOW3بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER2رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION4کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
SINGLE BED SHEET1ملحفه تشک یک نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
SINGLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف یک نفره
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET3فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE4پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE2آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
CURTAIN6پرده قلمکار اختصاصی
Sconce8لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

شهسوار عشق چون آهنگ میدان میکند خاطر جمعه چو موی خود پریشان میکند

TITLEتعداد / AMOUNTعنوان
REFREGERATOR1یخچال
MUG3ماگ
ELECTRIC KETTEL1کتری برقی
SAFE BOX1سیف باکس
HANGER3چوب لباسی
SHOES BOX1جاکفشی
WALL HAIRDRYER1سشوار دیواری
PUFF2پاف
TABLE1میز
DRESSING TABLE1میز آرایش
POOL TOWEL3حوله استخری
SMALL TOWEL3حوله دست و صورت
TOWEL SLIPPERS3حوله پا
PILLOW3بالش
EXTRA PILLOW1بالش اضافه
RUNNER2رانر قلمکار اختصاصی
CUSHION4کوسن قلمکار اختصاصی
DOUBLE BED SHEET1ملحفه تشک دو نفر
DOUBLE BED COVERLET SHEET1ملحفه لحاف دو نفر
BATHROOM TRASH BIN1سطل زباله سرویس بهداشتی
TOILET BRUSH1بورس توالت 
ROOM TRASH BIN1سطل زباله اتاق 
MAT1پادری 
PRAYER RUG1سجاده 
QURAN1قران
TEA BASKET1سبد اقلام
HANDMADE CARPET1فرش دست باف
SLIPPER2دمپایی 
BEDSIDE TABLE2پا تختی
TELEPHONE1تلفن
LAMPSHADE1آباژور
TOOTH BRUSH HOLDER1جا مسواکی
FLOWER POT1گلدان
Sconce5لوستر دیوار کوب

توجه : احتراما در صورت بروز خسارت به اقلام داخل اتاق مهمان متعهد به جبران خسارت به میزان برآوردی به تشخیص مجموعه میباشد.

Attention : respectfully ,if the items in the room had been damaged ,the guests would be responsible to pay damages which will be estimated by the hotel.

تماس های ضروری
(EMERGENCY CALLS)

آدرستلفنآدرس
خیابان ابن سینا ، کوچه سنبلستان34455051بیمارستان امین
خیابان طیب رو به روی مسجد درب کوشک32220597داروخانه شبانه روزی تاجی
خیابان باغ گلدسته میدان امام حسین32235410کتابخانه مرکزی
خیابان طیب32236600پمپ بنزین
خیابان هاتف32205979پمپ بنزین
خیابان استانداری32222263تاکسی تلفنی مرکزی
خیابان میرداماد32212121سشوار تاکسی تلفنی ممتاز
چهار باغ پایین ، نرسیده به درب کوشک32211132باشگاه ورزشی 
۲۱ کیلومترفاصله عمارت شهسواران تا فرودگاه شهید بهشتی
۴ کیلومترفاصله عمارت شهسواران تا ترمینال کاوه
۱۲ کیلومترفاصله عمارت شهسواران تا راه آهن
واحدتلفن
پذیرش200
کافی شاپ222

جهت رزرو های گروهی تا ۵۰ روز قبل از ورود بدون جریمه تا 2۰روز قبل از ورود %۵۰کل رزرو و از 2۰ روز قبل از
ورود تا تاریخ ورود %1۰۰ جریمه خواهد شد

جهت رزرو های انفرادی تا 1۰روز قبل از ورود بدون جریمه و تا ۷2 ساعت %۵۰ جریمه کل رزرو عودت میشود و پس
از آن شامل %1۰۰ جریمه کل رزرو خواهد شد.